Påmelding
Påmelding gjøres via web. LINK Påmeldingen er bindende. Du registrerer dinpåmelding og vil få tilsendt faktura fra EQ-timing. Husk også å bestille engangslisensdersom du ikke har helårslisens. Deltakere som ønsker å bruke Søre Ål-runden forseeding til Vasaloppet eller Birkebeinerrennet MÅ oppgi sin ID fra disse ved
påmelding.
Etteranmelding mulig med forhøyet startkontingent. Etteranmelding renndagen gjørespå rennkontoret.og er mulig frem til siste start går (det vil kunne begrense løperensmulighet til puljeseedingsplass i rennet). Deltakerantall: Maksimalt 1.000 deltakere.
Startkontingent: Aktiv 40 km ordinær påmeldingsfrist 20.februar kl 23:59 kr. 490,-.Startkontingent etterpåmelding siste uke før rennstart kr. 690,- og påmelding selverenndagen kr. 790,-. Deltakere uten årslisens,må løse engangslisens. Søre Ål ILlegger ingen andre kostnader på kontingenten til deltakerne.
Trim 12 km har ordinær påmelding senest 24. februar kl. 23:59 Enkeltdeltager kr.100,- Familie kr. 250,- Tillegg påmelding på rennkontoret på renndagen kr. 50,-